Para nenos desde 3 meses a 3 anos.

NOTA INFORMATIVA

Calquera variación na tarifa que se produza ao longo do curso (descontos ou gratuidades), será comunicada aos interesados e publicada para coñecemento xeral.

Horario

Extenso horario de 6:45 h. a 19:30 h.

Características

  • Servizo de comedor con almorzo, xantar e merendas.
  • Personal especialista en educación infantil e con varios anos de experiencia.
  • Amplas instalacións, luminosas, materias anti-bacterias e mobiliario adecuado para os pequenos.
  • Menús elaborados por nutricionistas.

Contacto

Teléfonos: 988 033147
Directora do centro: Paloma Pereira Fortes
Subdirectora do centro: Elvira Rojas Francisco

Instrucións de matriculación

Todos os anos o Concello achega as instruccións para a matriculación.

Listados

Os listados de admitidos excluídos provisionais e definitivos para o presente publicaranse na sede electrónica do Concello no apartado de "taboleiro de anuncios" cando estean a disposición.

Normativa Legal

Prezos públicos pola prestación do servizo de Escola Infantil Municipal do concello de San Cibrao das Viñas

Normas de funcionamento Escola Infantil Municipal 2023-2024

Anexo I Normas de funcionamento 2023-2024