De acordo co establecido pola normativa de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que está a facilitar os seus datos de carácter persoal ao Responsable de Tratamento: CONCELLO DE SAN CIBRAO DAS VIÑAS (en adiante A ENTIDADE), con dirección PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 1, 32911 - SAN CIBRAO DAS VIÑAS (OURENSE).

1.- DPO

O Delegado de Protección de Datos do CONCELLO DE SAN CIBRAO DAS VIÑAS é Servizos de Adaptación Continua en Protección de Datos RB, S.L. có que poderá contactar en INFO@SANCIBRAO.ES.

2.- Finalidade do tratamento

Os datos recompilados serán unicamente os detallados no formulario de contacto, así como aqueles que vostede mesmo facilítenos no apartado Comentarios.

A ENTIDADE poderá tratar os seus datos de carácter persoal de acordo coas seguintes finalidades:

  • Xestionar a súa navegación a través do Sitio web.
  • Xestionar o servizo de Atención ao cidadán, para dar resposta ás dúbidas, queixas, comentarios ou inquietudes que poida ter relativas á información incluída no Sitio web, así como calquera outras consultas que poida ter.
  • Xestionar o cumprimento, mantemento, desenvolvemento e control de calquera relacións que a entidade manteña con vostede.
  • Xestionar o cobro de produtos e/ou servizos adquiridos por vostede, a través das pasarelas de pago contratadas para o efecto. A información financeira que forneza poderá ser conservada nas devanditas pasarelas a efectos de facilitar a realización de pagos recorrentes.

O feito de non facilitar certa información sinalada como obrigatoria, pode levar que non sexa posible xestionar a súa petición a través do formulario de contacto.

No caso de que nos achegue Datos Persoais de terceiros, vostede responsabilízase de informar e obter o consentimento destes para ser achegados coas finalidades indicadas nos apartados correspondentes da presente Política de Privacidade e Cookies.

Calquera perda ou dano causado á Plataforma, aos Responsables do Tratamento ou a calquera terceiro mediante a comunicación de información errónea, inexacta ou incompleta nos formularios de rexistro será a súa responsabilidade exclusiva.

3.- Lexitimación do tratamento dos seus datos de carácter persoal

A lexitimación baséase no consentimento que vostede nos outorga ao chicar o botón “ACEPTO A POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS”

4.- Destinatarios de cesións

Non cederemos os seus datos a terceiros.

5.- Dereitos

Por último, informámoslle dos seus dereitos en materia de protección de datos.

  • Dereito a solicitar o acceso aos seus datos persoais.
  • Dereito a solicitar a súa rectificación ou supresión (dereito ao esquecemento).
  • Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento, e a opoñerse ao tratamento.
  • Dereito á portabilidade dos datos

Para exercer os seus dereitos non ten máis que realizar unha solicitude por escrito e acompañala dunha copia do seu DNI.
CONCELLO DE SAN CIBRAO DAS VIÑAS dispón de formularios adecuados respecto diso. Non ten máis que solicitalos ou ben presentar o seu propio escrito en CONCELLO DE SAN CIBRAO DAS VIÑAS: PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 1, 32911 - SAN CIBRAO DAS VIÑAS (OURENSE); INFO@SANCIBRAO.ES.

Poderá exercer o seu dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos persoais, nos termos e nas condicións previstos na LOPD, dirixíndose por escrito a CONCELLO DE SAN CIBRAO DAS VIÑAS en PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 1, 32911 - SAN CIBRAO DAS VIÑAS (OURENSE); INFO@SANCIBRAO.ES.

6.- Medidas de seguridade

CONCELLO DE SAN CIBRAO DAS VIÑAS ten implantadas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos seus datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, a perda e o tratamento e/ou o acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos provenientes da acción humana ou do medio físico e natural a que están expostas.