banner-pequerrechos

Para nenos desde 3 meses a 3 anos.

NOTA INFORMATIVA

Calquera variación na tarifa que se produza ao longo do curso (descontos ou gratuidades), será comunicada aos interesados e publicada para coñecemento xeral.

Horario

Extenso horario de 6:45 h. a 21:30 h.

Características

  • Servizo de comedor con almorzo, xantar e merendas.
  • Personal especialista en educación infantil e con varios anos de experiencia.
  • Amplas instalacións, luminosas, materias anti-bacterias e mobiliario adecuado para os pequenos.
  • Menús elaborados por nutricionistas.

Contacto

Teléfonos: 988 384958 / 608 931615
Coordinadora do centro: Susana Doval León

Instrucións de matriculación

Todos os anos o Concello achega as instruccións para a matriculación.

Prazos

Do 1 ao 20 de marzo de 2021 atoparase dispoñible a instancia Solicitude de reserva de praza na escola municipal infantil “Os Pequerrechos” na sede electrónica do Concello para os nenos/nenas que esten actualmente matriculados na escola infantil Municipal "Os Pequerrechos" e desexen continuar nesta escola para o curso 2021/2022.

Listados

Os listados de admitidos excluídos provisionais e definitivos publicaranse na sede electrónica do Concello no apartado de "taboleiro de anuncios" cando estean a disposición.

Normativa Legal

20130401_Regulamento de Réxime Interior da Escola Infantil Municipal Os Pequerrechos

20091015_Ordenanza reguladora da taxa polo servizo de gardería municipal de San Cibrao das Viñas