banner-pequerrechos

Para nenos desde 3 meses a 3 anos.

NOTA INFORMATIVA

Calquera variación na tarifa que se produza ao longo do curso (descontos ou gratuidades), será comunicada aos interesados e publicada para coñecemento xeral.

Horario

Extenso horario de 6:45 h. a 21:30 h.

Características

  • Servizo de comedor con almorzo, xantar e merendas.
  • Personal especialista en educación infantil e con varios anos de experiencia.
  • Amplas instalacións, luminosas, materias anti-bacterias e mobiliario adecuado para os pequenos.
  • Menús elaborados por nutricionistas.

Contacto

Teléfonos: 988 384958 / 608 931615
Coordinadora do centro: Susana Doval León

Instrucións de matriculación

Todos os anos o Concello achega as instruccións para a matriculación.

Prazos

Do 1 ao 21 de marzo de 2022 atoparase dispoñible a instancia Solicitude de reserva de praza na escola municipal infantil “Os Pequerrechos” na sede electrónica do Concello para os nenos/nenas que esten actualmente matriculados na escola infantil Municipal "Os Pequerrechos" e desexen continuar nesta escola para o curso 2022/2023.

Do 1 ao 20 de abril de 2022 atópase dispoñible na sede electrónica do Concello a instancia Solicitude de novo ingreso para a escola municipal infantil “Os Pequerrechos”  para os nenos/nenas que soliciten praza por primeira vez na escola infantil Municipal "Os Pequerrechos" para o curso 2022/2023.

Listados

Os listados de admitidos excluídos provisionais e definitivos publicaranse na sede electrónica do Concello no apartado de "taboleiro de anuncios" cando estean a disposición.

Normativa Legal

20220919_Ordenanza reguladora da prestación patrimonial de carácter público non tributario pola prestación do servizo da Escola Infantil Municipal "Os Pequerrechos"

20220126_Reglamento Rexime Interior da Escola Infantil Os Pequerrechos