Curso de aplicador - Manipulador de Productos Fitosanitarios

Convocatoria de curso para a obtención do carné de manipulador

INFÓRMASE QUE NO CONCELLO DE SAN CIBRAO DAS VIÑAS ESTASE TRAMITANDO A IMPARTICIÓN DUN CURSO PARA A OBTENCIÓN DO CARNÉ DE MANIPULADOR DE PRODUTOS FITOSANITARIOS. (insecticidas, sulfatos e herbicidas), pola entrada en vigor do RD 1311/2012 ( novembro de 2015) .

OS INTERESADOS NESTA NOVA CONVOCATORIA (que non se anotaron con anterioridade) DEBERÁN INSCRIBIRSE NO CONCELLO.
San Cibrao das Viñas, 26 de abril de 2016.

O Alcalde