Aprazamento de impostos

O Concello de San Cibrao das Viñas tomou o acordo de aprazamento de pago de todos os impostos municipais.

Con motivo da declaración do estado de alarma, e que todos os veciños teñen limitados os seus desprazamentos, o Concello de San Cibrao das Viñas tomou o acordo de aprazamento de pago de todos os impostos municipais.

Os recibos do Imposto de Vehículos de Tracción Mecánica e de Lixo correspondentes ó ano 2020, prolongarase o prazo ata o 15 de setembro e os domiciliados cargaranse en conta a partir do 15 de agosto.

Os recibos do Imposto de Bens Inmobles e do Imposto de Actividades Económicas do ano 2020, comezará o período de pago dende o 01 de xuño ó 16 de novembro, os domiciliados comezaranse a cargar en conta a partir do 15 de outubro.