Turismo Social para maiores do IMSERSO 2022-2023

A Dirección Xeral do Instituto de Maiores e Servizos Sociais (Imserso) iniciou a posta en marcha da que será a próxima tempada 2022-2023 de o Programa de Turismo de o Imserso. Por iso:

 1. Na segunda quincena do mes de xuño publicarase no Boletín Oficial do Estado a Resolución do Instituto de Maiores e Servizos Sociais, pola que se convocan 816.029 prazas para persoas maiores que desexen participar no Programa de Turismo, na tempada 2022-2023, cunha previsión de que as quendas de vacacións comecen no próximo mes de outubro (esta Resolución publicouse en o BOE do 17 de xuño de 2022).Neste sentido, desde o luns 27 de xuño de 2022 e ata o martes 19 de xullo de 2022 –ambos os días inclusive-, permanecerá aberto un período de presentación de @NUEVO SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN neste Programa para a tempada 2022-2023, exclusivamente para aquelas persoas que non estean incluídas no Programa de Turismo de o Imserso.Para a cumplimentación e presentación destas @nuevo solicitudes, desde o luns 27 de xuño de 2022 e non antes, disponse dos seguintes medios:
  • Pola súa sinxeleza, rapidez e seguridade, recomendamos a presentación de @nuevo solicitudes de forma telemática a través de a Sede electrónica de o Imserso.
  • Descargando da páxina web de o Imserso ou na Sede electrónica de o Imserso o modelo de solicitude de participación no Programa de Turismo para a tempada 2022-2023. Unha vez cuberto deberá remitilo por algún dos seguintes medios:
   • A través dos rexistros electrónicos e oficinas relacionados no artigo 7 de a Orde *SCB/926/2018, do 10 de setembro, pola que se regula o Programa de Turismo de o Imserso.
   • En sobre franqueado, non por correo certificado, á dirección: Programa de Turismo de o Imserso, apartado de correos 10.140 28080 Madrid.
 2. Nos próximos días, as PERSOAS XA ACREDITADAS en o Programa de Turismo de o Imserso recibirán nos seus domicilios as cartas de renovación para participar no mesmo na próxima tempada 2022-2023. Nas cartas de renovación se adxunta ás persoas acreditadas un impreso de solicitude coa seguinte información:
  • Os datos que figuran na base de datos do Imserso: datos persoais, preferencia de destino e vinculación con outra persoa da mesma provincia.
  • espazo para realizar as modificacións que considere oportunas.

Si os datos non variaron e considéranse correctos, non é preciso que realice ningunha actuación e NON HAI QUE REMITIR o impreso cuberto.

Si os datos non son correctos ou cambiaron, debe remitirse o impreso de solicitude cuberto. Neste caso, e no prazo comprendido entre 27 de xuño e 19 de xullo de 2022, ambos os incluídos, poderase efectuar o cambio polos seguintes medios:

  • a través de a Sede electrónica de o Imserso utilizando o número de referencia que aparece na carta que recibiu ou o sistema Cl@ve, por algún dos seguintes métodos:
   • Directamente a través de esta ligazón.
   • Entrando en a Sede electrónica de o Imserso e unha vez dentro do apartado correspondente ao Programa de Turismo, pulsar na icona «Edición».
   • *Escaneando o código *QR que aparece na carta de renovación co teléfono móbil.

Só no caso de que non se poidan utilizar ningún dos medios anteriores, deberá remitirse o impreso de solicitude cuberto cos @nuevo datos ata o martes 19 de xullo de 2022 en sobre franqueado, non por correo certificado, á dirección: PROGRAMA DE TURISMO DO IMSERSO, APARTADO DE CORREOS 10.140, 28080 MADRID.

Finalmente lembrámoslle que dispón de máis información sobre este programa de Turismo, tanto en a páxina web de o Imserso, como en a Sede electrónica do Instituto, onde recollemos as preguntas máis frecuentes que poidan xurdirlle sobre a xestión da tempada 2022-2023 do noso Programa de Turismo.