Turismo Social para Maiores do IMSERSO 2016-2017

Comunícase a todos os veciños interesados neste programa que se manterá aberto o prazo para a
presentación de solicitudes para a tempada 2016/17, ata o día 17 de xuño de 2016, e manterase aberto ata o 1 de decembro de 2016 para cubrir vacantes.