Risoterapia para todos os empadroados

Envellecendo en San Cibrao das Viñas, envellecendo en positivo

LUGAR: Centro Social

DÍAS: Os luns do mes de abril

HORARIO: De 10:30 a 12:00 horas

INICIO: O día 1 de abril.

LUGAR E PRAZO DE INSCRICIÓN: No Concello dende o 15 de marzo ata o 28 de marzo de 2019.

San Cibrao das Viñas, 8 de marzo de 2019