Plan Municipal de Prevención e Defensa Contra Incendios Forestais

Esta semana foi aprobado en pleno o novo Plan Municipal de Prevención e Defensa Contra Incendios Forestais onde se definen as faixas secundarias de xestión de biomasa, e queda a disposición de todos os veciños e veciñas do noso Concello para a súa consulta no seguinte enlace:

Plan Municipal de Prevención e Defensa Contra Incendios Forestais