O servizo de recollida de trastos funciona todos os primeiros martes de cada mes. O usuario debe deixar o día anterior no punto habitual de recollida de lixo calquera tipo de trasto excepto escombro de obra. Os operarios pasarán ese día a recoller os trastos.

Cándo

Os primeiros martes de cada mes.