audiencia San Cibrao coa conselleira Anxeles Vazquez

A Xunta de Galicia asesorará e colaborará co Concello de San Cibrao durante a tramitación e traballo necesario para declarar a zona da Boutureira, como un Espazo natural de interese local

A Bouteira Espazo natural de interese local

A Xunta de Galicia asesorará e colaborará co Concello de San Cibrao durante a tramitación e traballo necesario para declarar a zona da Boutureira, como un Espazo natural de interese local