Estadías de fin de semana nas estacións de montaña de Galicia

Programa de axudas económicas para estadías de fin de semana nas estacións de montaña situadas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia destinadas a familias numerosas.

Programa de axudas económicas para estadías de fin de semana nas estacións de montaña situadas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia destinadas a familias numerosas.

Toda a información no seguinte enlace:

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS423D&ano=2019&numpub=1&lang=es