Envellecendo en San Cibrao das Viñas

Expresión corporal, Xogos, Xestión da ansiedade, Liberación de tensións, Eliminación do stress, Relaxación, Danza....

Dirixido os veciños/as empadroados no Concello de San Cibrao

LUGAR: Centro Social

DÍAS: Os mércores do mes de xuño

HORARIO: De 10:00 a 11:30 horas

INICIO: O día 7 de xuño.

LUGAR E PRAZO DE INSCRICIÓN: No Concello dende o 15 de maio ata o 1 de xuño de 2017.

San Cibrao das Viñas, 8 de maio de 2017