Papá Noel visitará o Concello o 23 de decembro

Este ano Papá Noel visitará o noso Concello o día 23 de decembro. Nos días previos á visita, publicarase nas redes sociais e nos taboleiros de novas respecto aos lugares onde acudirá para entregar os agasallos aos rapaces.

Os nenos e nenas que desexen recibir o seu presente deberán anotarse e cumprir os seguintes requisitos:

📌 Requisitos para anotarse:

  • Ter entre 0 e 10 anos de idade.
  • Estar empadroados os nenos/as ou algún dos pais.
  • Achegar FOTOCOPIA do libro de familia ou D.N.I do neno/a (no caso de non atoparse estes empadroados).

 

📌 Prazo e lugar de inscrición:

No Concello do día 30 de setembro ao 21 de outubro de 2022.

Só se entregarán os agasallos aos nenos/as que acudan ese día. Prégase, que na medida do posible, o menor sexa acompañado por unha soa persoa.

 

*A obrigatoriedade da máscara virá determinada polas normas sanitarias vixentes para ese momento.