Casa do Maior

Ponse en coñecemento de tódolos interesados que no DOGA do dia 3 febreiro de 2020 publicase a Orde de 31 de decembro de 2019 pola que se regulan as bases que rexen o procedemento de concesión de axudas para posta en marcha de casa do maior.

Se estas interesado/a en adicarte o coidado de persoas maiores e poñer en marcha unha casa do maior, consulta en internet o DOGA do dia 3/2/2020 onde se publican as bases.

As Persoas beneficiarias desta axuda para poñer en marcha proxecto deberan establecerse como empresario autónomo ou constituir unha cooperativa de traballo asociado.

Axudas investimento : ata 15.000 €
Axudas para o desenvolvemento do proxecto para a iniciativa emprendedora: ata 19.600 €/ano

O prazo para solicitar as axudas remata o 3/3/2020.

Mais información :
- Bases no Diario Oficial de Galicia do 3/2/2020.
- No Concello: telefono 988381034 (Técnico local de emprego)