Axudas para familias con fillos menores de tres (3) anos a cargo.

A Xunta de Galicia, na Orde do 18 de decembro de 2019. DOG núm.12 do 20/01/2020 establece as bases para a concesión de prestación económica de pagamento único para familias con fillos menores de tres (3) anos a cargo, para o presente ano.

Prazo do día 21 de xaneiro ao 9 de marzo de 2020, ambos os dous incluídos.

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS410A&ano=2020&numpub=1&lang=es