Horarios das piscinas:

 • Apertura tempada 2024: dende o 22 de xuño ó 8 de setembro
 • Horario piscinas: 13,00 h a 21,00 horas
 • Horario bares: 13,00 h a 22,00 horas
 • Aforo máximo de cada instalacion: 350 persoas
 • Entradas e abonos: na propia porta de aceso
 • Información: Piscina de Pontenoalla: 608772510 - 608275776
 • Información: Piscina de Soutopenedo: 620598140 - 608275776

Obrigas:

 • Evitar acceder á instalación ante calquera síntoma de enfermidade infectocontaxiosa. 
 • Ducharse antes da inmersión na auga dos vasos. 
 • Utilizar chancletas ou calzado de baño nas zonas de pés descalzos, vestiarios e aseos.
 • Seguir sempre as instruccións do persoal da instalación.

Prohibido:

 • A entrada na zona de baño con calzado de rúa. 
 • Tirarse de cabeza á auga ou correr polo borde dos vasos. 
 • A entrada de animais, excepto cans guía.
 • Comer, beber ou fumar en toda a instalación agás na zona de bares. 
 • Abandonar desperdicios dentro do recinto (utilizar os contedores e papeleiras).

Prezos tempada 2024

Entrada Libre Empadroado Non empadroado
Infantil ata 3 anos 0,00 euros 0,00 euros
Infantil ata 16 anos 1,00 euros 1,00 euros
Adulto 2,00 euros 2,00 euros
Maior de 65 anos 0,00 euros 2,00 euros

 

Bono Tempada Empadroado Non empadroado
Infantil ata 16 anos 10,00 euros 40,00 euros
Adulto 10,00 euros 40,00 euros