Documentación necesaria

  • Calquera documento de identidade válido das persoas interesadas. Os cidadáns de fora da Unión Europea, presentarán o pasaporte ou a tarxeta de residencia.
  • Libro de Familia no caso de menores.
  • Xustificante do enderezo para o que se pode entregar: escritura de propiedade, contrato de arrendamento, contrato ou recibo dun suministro (auga ou electricidade) NON é válido o cargo do banco.
  • No caso de que no domicilio xa figuren empadroadas outras persoas, pódese presentar autorización escrita dunha persoa maior de idade que xa estea empadroada no domicilio, acompañada da fotocopia de documento de identidade válido da citada persoa.

Impresos de solicitude

Impreso de cambio no padrón | Documento Acrobat Reader, 24KB

Impreso autorización | Documento Acrobat Reader, 17KB