Alcalde - Presidente

D. Manuel Pedro Fernández Moreiras
Función: Alcalde
Partido Político: PP

Concelleiros

Dona Marta Nóvoa Iglesias
Función: 1º Tenente de alcalde
Partido Político: PP

D. Francisco Javier Cid Estévez
Función: 2º Tenente de alcalde
Partido Político: PP

Dona Ana María Moreiras Vázquez
Función: 3º Tenente de alcalde
Partido Político: PP

D. Jorge Cid Salgado
Función: Concelleiro
Partido Político: PP

Dona Mónica Prieto Dorribo
Función: Concelleira
Partido Político: PP

D. Antonio Prieto Cid
Función: Concelleiro
Partido Político: PP

D. Severino Lage Blanco
Función: Concelleiro
Partido Político: PP

Dona Rosa González Rodríguez
Función: Concelleira
Partido Político: PP

D. Jose Luis Montero Fernández
Función: Concelleiro
Partido Político: PP

Dona Bibiana Iglesias Pérez
Función: Concelleira
Partido Político: PSdeG-PSOE

D. Antonio Vázquez Novoa
Función: Concelleiro
Partido Político: PSdeG-PSOE

D. Juan Carlos Outeiriño Martínez
Función: Concelleiro
Partido Político: PSdeG-PSOE