BenOurense ComerciOu

Bases reguladoras do Programa BenOurense ComerciOu, de subvencións de emerxencia social polo COVID-19 (BOP Ourense nº 96 do 28/4/2020) enlace a boletin

Obxecto

Concesión, pola Deputación Provincial de Ourense, de subvencións a persoas físicas que estean en situación de vulnerabilidade social ou económica sobrevida ou acentuada como consecuencia da pandemia do COVID-19 e precisen atender as súas necesidades máis básicas e inmediatas.