Benestar en balnearios 2019

Orde do 25 de marzo de 2019 pola que se regula a oferta de prazas para as estadías e o tratamento termal dentro do programa de Benestar en balnearios 2019 e se realiza a súa convocatoria. (DOG nº 64 do 2/4/2019) BS607A

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS607A