Axudas para familias con fillos menores de tres (3) anos a cargo.

A Xunta de Galicia, na Orde do 20 de marzo de 2019. DOG núm.65, establece as bases para a concesión de prestación económica de pagamento único para familias con fillos menores de tres (3) anos a cargo, para o presente ano.

Prazo do día 4 de abril ao 28 de maio de 2019, ambos os dous incluídos.

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS410A