Axuda da compra de material para escolares que cursen Educación Infantil

Ábrese o prazo para a presentación de instancias para a axuda da compra de libros e material para escolares que cursen Educación Infantil, establecéndose en 145€ á máxima cuantía a subvencionar; dentro da provincia, a todas aquelas familias que reúnan os requisitos.