Actividades deportivas no polideportivo 2016/2017

Actividades para adultos de Pilates e de Zumba

Pilates

Luns e mércores. Dous grupos de 15 prazas.
Grupo 1: de 19:00 a 20:00 horas
Grupo 2: de 20:00 a 21:00 horas

Zumba

Martes e xoves
Horario de 19:00 a 20:00 horas

Inscríbete no teu Concello do 1 ao 20 de setembro. Comezo das clases o 3 de outubro.